Sme spoločnosť Mediale s.r.o.

         Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.papiernictvoplus.sk

        

Na poskytovanie predaja tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I.                 Spracovanie osobných údajov

 

A.      Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, telefón, mail, adresa, fakturačné údaje v prípade nákupu na firmu.

     

      Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru.

 

               Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

               Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

 

B.      Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, telefón, mail, adresa, fakturačné údaje v prípade nákupu na firmu

 

      Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

               Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

               Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 10rokov od posledného dodania tovaru.

 

C.      Newslettery (obchodné správy)

 

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

 

               Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

               Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: info@papiernictvoplus.sk.

 

II.                Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

-        prevádzkovateľ platformy e-shopu Prestashop (spoločnosť PrestaShop SA so sídlom Jules Lefebvre 4, 75009 Paríž, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri v Paríži, č. 497 916 635)

 

-        spoločnosť podieľajúca sa na expedícii tovaru 123Kuriér (spoločnosť123Kurier, s.r.o. so sídlom Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46598863, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 57023/L)

 

-        spoločnosť podieľajúca sa na expedícii tovaru Packeta (spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava 1, IČO: 48136999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 105158/)

 

 

-        spoločnosť podieľajúca sa na spracovaní platieb GP webpay (spoločnosť Global Payments s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava- Nové Mesto, IČO: 50010301, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave 1, oddiel Po, vložka č. 3016/B)

 

-        poskytovateľ e-mailových služieb HostCreators (spoločnosť WebCreators, s.r.o. so sídlom Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45329702, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 17533/S)

 

 

 

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III.              Čo by ste ešte mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@papiernictvoplus.sk alebo zavolajte na 0904663922.

 

IV.              Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 7.12.2021

Produkt pridaný do zoznamu prianí. Zoznam nájdete vo svojom účte.
Produkt pridaný na porovnanie

Zľava 10% na prvý nákup nad 25€ s kódom: PAP10